سبد من

سبد خرید خالی است.

نظرسنجی

نظرتان درباره کیفیت این وب سایت چیست؟

جزئیات نظر

مدیریت استراتژیک پیشرفته، هنر رقصیدن با استراتژی

مدیریت استراتژیک پیشرفته، هنر رقصیدن با استراتژی

نظر درباره محصول (ثبت شده در 15 بهمن 1396):
1. اگر امکان دارد بفرمائید که بودجه یک سازمان بر اساس مدل موعود چگونه باید پیشنهاد شود. فرض بفرمائید یک سازمان فرهنگی می خواهد برای سال بعد بودجه پیشنهاد بدهد، برای بخش کنشگری و کاوشگری چگونه می تواند بودجه پیش بینی کرد؟ برای تصمیمات استراتژیک بهنگام چطور؟ چون اینها موضوعات قابل پیش بینی برای تخصیص بودجه نیست چه راهکاری وجود دارد؟