سبد من

سبد خرید خالی است.

نظرسنجی

نظرتان درباره کیفیت این وب سایت چیست؟

جزئیات نظر

مدیریت استراتژیک پیشرفته، هنر رقصیدن با استراتژی

مدیریت استراتژیک پیشرفته، هنر رقصیدن با استراتژی

نظر درباره محصول (ثبت شده در 2 بهمن 1396):
نگاه نو به جهان عملیاتی امور در جهان امروز، چشم انداز فرهیختگان خلاقیست که نگاهی عمقی به سعادت انسان دارند. انسانی که جهان وطن شده و در جریان امروز نیاز به منتورهای حرفه ای دارد.
از جناب آقای دکتر لشکر بلوکی و همچنین انتشارات آریانا قلم به دلیل تقدیم این نگاه نو به جامعه فارسی زبان تشگر می کنم.
کتاب را تهیه می کنیم و برای دانشجویان دپارتمان علوم اجتماعی، علوم جامعه شناسی، علوم ارتباطات و رسانه های واحد الکترونیک دانشگاه آزاد، سرمشق حرفه ای گری خواهد بود.
با سپاس
رها خرازی آذر
رئیس دپارتمان
رئیس انستیتو دی.ان.ای