1

از خودباوری در خلاقیت که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم!

 

کتاب خودباوری در خلاقیت را که هدیه گرفتم کتابی کاملاً دخترانه با ظاهر صورتی جذاب به نظرم آمد.

اما من رو چه به خلاقیت !من چشم چشم دو ابرو هم نمی‏تونم بکشم!

 صفحة اول این جمله استیوجابز را نوشته بود که "تلاش کنید در دنیا اثری بگذارید." و من که چقدر دلم می‌خواهد نشانی از من باقی بماند ....

جلوتر که می‌روم می‌بینم تصور من از خلاقیت،افسانه خلاقیت نام دارد.چیزی که مانع از تحقق بسیاری از رویاها می‌شود و می‌فهمم خلاقیت، استعداد صرف نیست. اکتسابی‏ست و برای تقویت در خود باید تمرین کرد، تلاش کرد، ادامه داد و به تعبیر من زنده بود! با دید خلاقانه، شکست به تجربه تغییر معنا می‌دهد. و جالب آنکه آنچه می‌پنداریم شانس است که بعضی شانس دارند و بعضی نه، درواقع ایستادگی در برابر ترس است، وقتی در مقابل ترس می‌ایستی و سعی می‌کنی وضعیت موجود را به وضعیت بهتر تغییر دهی، فرصت‌های جدیدی را در پیش رو خواهی داشت که بهتر انتخاب کنی

این کتاب توصیه می‌کند:

1)       اشتباه کنید و برخی راه‌ها را اشتباه بروید اما سرانجام می‌پذیرید که تمام آن‌ها قسمتی از یادگیری‌اند و به این باور می‌رسید که باوجود تمام موانع در حال پیشروی هستید.

از ویژگی‌های آدم‌های خلاق می‌گوید؛ از تکنیک‌های مصاحبه؛ از ساختن تخته‌سیاه اجتماعی؛ بر تفکر "کاری انجام بده " تأکید می‌کند و تحلیل و ارزیابی رفتار و عادات کاری خود را  مهم می‌داند.

2)برای تازه نگه‌داشتن فکر خود به‌صورت پیوسته به دنبال منابع جدید اطلاعاتی باشید.

خودباوری در خلاقیت هم به‌صورت فردی مهم است و هم در غالب گروه و چه خوب است که تسهیلگر گروه دید خلاقانه‌ای داشته باشد و متفاوت دیدن را نیز به اعضا گروه آموزش دهد.

یادآوری می‌کند: آزادسازی نیروی درونی خلاقیت شبیه بسیاری از کارهایی است که انجام می‌دهیم هرچه بیشتر تلاش کنیم در آن بهتر می‌شویم.

و در آخر تمرین‌های عملی برای پرورش خلاقیت در قالب فردی و گروهی را می‌دهد.

این کتاب سرشار از جملاتی با تلنگر سنگین و به‌یادماندنی است و با مثال‌های ساده هشدارهای ساده اما مهمی را یادآور می‌شود، مانند:

وقتی از خلاقیت بهره نمی‌گیریم مانند حالتی‏ست که در هنگام رانندگی با ترمزدستی بالا گاز می‌دهیم و حال فکر کن به رانندگی بدون ترمزدستی بالا!

عاطفه عباسی