اخبار

حد و مرز خود را رعایت نکنید

معمولاً در جواب صحبت‌هایی که متناقض با نظر ما هستند، از عبارت «تو مرا نمی‌شناسی» استفاده می‌کنیم؛ اما آیا ما واقعاً خودمان را می‌شناسیم؟ پس از مطالعه کتاب بی‌حدومرز نمی‌توانیم به این سؤال با قطعیت بله بگوییم.

ادامه مطلب
نظرات | پست شده در اخبار توسط مدیر فروشگاه
نوآفرینی و دیگر هیچ

به قلم مارال مختارزاده

ادامه مطلب
0 نظرات | پست شده در اخبار توسط مدیر فروشگاه

به قلم مارال مختارزاده

ادامه مطلب
0 نظرات | پست شده در اخبار توسط مدیر فروشگاه

به قلم سید آرمین میرحسینی

ادامه مطلب
0 نظرات | پست شده در اخبار توسط مدیر فروشگاه

به قلم مریم دهکانی

ادامه مطلب
0 نظرات | پست شده در اخبار توسط مدیر فروشگاه

به قلم سیدآرمین میرحسینی 

 

ادامه مطلب
0 نظرات | پست شده در اخبار توسط مدیر فروشگاه