021-88342910

نوآوری و کارآفرینی

جدولی  لیست 

الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت
‎۳۳٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور
‎۳۴٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه

قیمت: ‎۱۳۲٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲۰٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
بن هاروویتز
‎۳۱٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
جین لیدکا، تیم اگیلوی
‎۳۶٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
آدام گرانت
‎۳۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
تیم کلارک، الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور
‎۳۰٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
تام و دیوید کلی
‎۲۸٬۸۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
برادران هث
‎۲۶٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا
‎۲۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کلی لکووی- جنیفر پندرگست
‎۱۳٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست