021-88342910

نوآوری و کارآفرینی

جدولی  لیست 

الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت

قیمت: ‎۳۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۴٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
الکساندر استروالدر و ایو پیگنیور

قیمت: ‎۳۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۳۱٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه

قیمت: ‎۱۴۳٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲۹٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
بن هاروویتز

قیمت: ‎۳۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۳۱٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
جین لیدکا، تیم اگیلوی

قیمت: ‎۳۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۲٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
آدام گرانت

قیمت: ‎۳۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۳٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
بیل اولت

قیمت: ‎۳۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۱٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
تام و دیوید کلی

قیمت: ‎۲۸٬۸۰۰ تومان

Special Price ‎۲۵٬۹۲۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
برادران هث

قیمت: ‎۲۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۳٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

قیمت: ‎۲۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۱٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
کلی لکووی- جنیفر پندرگست

قیمت: ‎۱۳٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲٬۱۵۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست