نوآوری و کارآفرینی

جدولی  لیست 

فروش ویژه
بن هاروویتز

قیمت: ‎۳۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۲۹٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه

قیمت: ‎۱۴۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲۵٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

قیمت: ‎۲۹٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۴٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
آدام گرانت

قیمت: ‎۳۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۱٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
لری کیلی، رایان پیکل،برایان کوئین و هلن والترز

قیمت: ‎۴۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۷٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست