مهارت های عمومی مدیریت

جدولی  لیست 

فروش ویژه
دانشکده کسب و کار هاروارد

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۵٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
برادران هث

قیمت: ‎۳۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۰٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
تام و دیوید کلی

قیمت: ‎۲۸٬۸۰۰ تومان

Special Price ‎۲۴٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
پاتریک لنچونی

قیمت: ‎۲۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۱٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
جین لیدکا، تیم اگیلوی

قیمت: ‎۳۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۰٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه

قیمت: ‎۸۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۷۲٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
کریستینا آزبورن

قیمت: ‎۱۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مایکل بنولی یل، وی هوآ

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مایک بورن، پیپا بورن

قیمت: ‎۱۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
جیمز اُرورک

قیمت: ‎۱۲٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
ایلین پینکاس

قیمت: ‎۱۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
لیندا فِرِل، اُ. سی. فِرِل

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
پیتر شیف

قیمت: ‎۱۷٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۴٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز والدروپ- تیموتی باتلر

قیمت: ‎۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشکده کسب و کار هاروارد

قیمت: ‎۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۶٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
برنارد راث

قیمت: ‎۴۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۹٬۱۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست