021-88342910

تحول و منابع انسانی

جدولی  لیست 

فروش ویژه
پیتر سنگه

قیمت: ‎۳۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۶٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- لیندا هیل

قیمت: ‎۵٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- سوزان آلوی

قیمت: ‎۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۳٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز والدروپ- تیموتی باتلر

قیمت: ‎۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
اسکات کِلر و کولین پرایس با پیش گفتار گری همل

قیمت: ‎۱۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۳٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
سایمون سینک

قیمت: ‎۳۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۵٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشکده کسب و کار هاروارد

قیمت: ‎۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست