تحول و منابع انسانی

جدولی  لیست 

جان سی.مکسوِل
‎۴۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
پاتریک لنچونی
‎۲۵٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشکده کسب و کار هاروارد
‎۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
سایمون سینک
‎۶۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
اسکات کِلر و کولین پرایس با پیش گفتار گری همل
‎۶۸٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز والدروپ- تیموتی باتلر
‎۱۳٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشگاه کسب و کار هاروارد- لیندا هیل
‎۱۲٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
مایکل بانگی استانیر
‎۵۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست