تحول و منابع انسانی

جدولی  لیست 

فروش ویژه
پیتر سنگه

قیمت: ‎۴۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴۰٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- لیندا هیل

قیمت: ‎۵٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۷۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز والدروپ- تیموتی باتلر

قیمت: ‎۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
اسکات کِلر و کولین پرایس با پیش گفتار گری همل

قیمت: ‎۳۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۷٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
سایمون سینک

قیمت: ‎۳۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۶٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشکده کسب و کار هاروارد

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۵٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
پاتریک لنچونی

قیمت: ‎۲۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۱٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست