سنجه ها شاخص های کلیدی عملکرد و نشانگرهای مدیریت پروژه

هارولد کرزنر

علی بیاتی- مهدی ابراهیمی- فرشید ادهمی

دی 1391

‎۱۸٬۰۰۰ تومان
مقصود اصلي از سنجه ها و نشانگرها، تهيه اطلاعات بيشتر نمي‌باشد، بلكه فراهم‌سازي اطلاعاتِ درست براي اشخاص مرتبط، در زمان مورد نظر، با استفاده از رسانه مناسب و به روشي سودمند است. اين كتاب: • شاخص هاي كليدي عملكرد را تشريح مي‌كند و تفاوت بين سنجه‌ها و شاخص‌هاي كليدي عملكرد را توضيح مي‌دهد. • چگونگي كاربرد نشان‌گرها را براي ارائه‌ي سنجه‌ها و شاخص‌هاي كليدي عملكرد به ذي‌نفعان تشريح مي‌كند. • نشانگرهاي مورد استفاده شركت‌ها را شناسايي مي‌كند. • تكنيك‌هاي گوناگوني را براي اندازه‌گيري واقعي سنجه‌ها و شاخص‌هاي كليدي عملكرد ارائه مي‌دهد.
تعداد:

مقصود اصلي از سنجه ها و نشانگرها، تهيه اطلاعات بيشتر نميباشد، بلكه فراهم سازي اطلاعاتِ درست براي اشخاص مرتبط، در زمان موردنظر، با استفاده از رسانه مناسب و به روشي سودمند است. اين موضوع واقعا يك چالش محسوب ميشود. با گسترش فنآوري رايانه، اطلاعات به روشي آسانتر توليد ميشوند و به مديران و ذينفعان ارائه ميگردند. اين كتاب

شاخصهاي كليدي عملكرد را تشريح ميكند و تفاوت بين سنجه ها و شاخص هاي كليدي عملكرد را توضيح ميدهد.
بر سنجه هاي ارز شگرا و شاخص هاي كليدي عملكرد ارز شگرا تمركز ميكند.
چگونگي كاربرد نشان گر براي ارائه ي سنجه ها و شاخص هاي كليدي عملكرد به ذينفعان را تشريح ميكند.
نشانگرهاي مورد استفاده شركتها را شناسايي ميكند.
تكنيكهاي گوناگوني را براي اندازه گيري واقعي سنجه ها و شاخص هاي كليدي عملكرد ارائه ميدهد.

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب خیر
شابک 978-600-6227-31-3
تاریخ انتشار دی 1391
تعداد صفحات 496
نویسنده هارولد کرزنر
مترجم علی بیاتی- مهدی ابراهیمی- فرشید ادهمی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب خیر