راهنمای عملیاتی مدیریت پروژه براساس PMBOK

مزدک عبائی، مجید فراهانی، دانیال قطره سامانی،

زمستان 1393

وضعیت محصول: ناموجود

کتاب حاضر با هدف ارایه راهکارهایی برای به کارگیری استاندارد PMBOK در سازمان های پروژه محور، پروژه ها (فارغ از ابعاد، صنعت و نوع) تدوین شده است. از آنجایی که یکی از ویژگی‌های پروژه‌ها منحصر به فرد بودن آنهاست، مدیران پروژه و تیم‌های مدیریت پروژه باید الگوها و چارچوب‌های ارایه شده در کتاب را برای برآوردن نیازهای هر پروژه متناسب‌سازی کنند

کتاب حاضر با هدف ارایه راهکارهایی برای به کارگیری استاندارد PMBOK در سازمان های پروژه محور، پروژه ها (فارغ از ابعاد، صنعت و نوع) تدوین شد ه است. مرجع اصلی تنظیم کتاب ویرایش پنجم از کتاب پیکره دانش مدیریت پروژه (راهنمای PMBOK ) بوده است و می‌تواند به عنوان مکمل آن نیز به کار گرفته شود. در این کتاب مفاهیم مدیریت پروژه تشریح نخواهند شد و صرفاً الگوها و چارچوب‌هایی برای به کارگیری راهنمای PMBOK ارایه می‌شود. به عبارت دیگر این کتاب روش آسانی را برای به کارگیری راهکارهای مناسب برای پروژه‌ها براساس راهنمای PMBOK ارائه می‌دهد. از آنجایی که یکی از ویژگی‌های پروژه‌ها منحصر به فرد بودن آنهاست، مدیران پروژه و تیم های مدیریت پروژه باید الگوها و چارچوب های ارایه شده در کتاب را برای برآوردن نیازهای هر پروژه متناسب سازی کنند. برخی از پروژه‌ها نیازمند اطلاعات بیشتری علاوه بر آنچه که در الگوها ارائه شده است هستند؛ برخی دیگر به اطلاعات کم تری نیاز دارند.

 

 دوره مرتبط با کتاب در سایت هم آموز:

           - استاندارد PMBOK مدیریت پروژه

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب -
شابک 978-600-7677-00-1
تاریخ انتشار زمستان 1393
تعداد صفحات 336
نویسنده مزدک عبائی، مجید فراهانی، دانیال قطره سامانی،
مترجم خیر
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری