راهنمای جامع مدیریت پروژه محور

پروفسور رادنی ترنر

دکتر محمدحسین صبحیه، رضا فلسفی

بهار 94

وضعیت محصول: ناموجود

کتاب حاضر چهارمین ویرایش جامع‌ترین اثر در حوزه مدیریت پروژه‌محور است. این اثر را انتشارات مک گروهیل در سال 2014 منتشر کرده است و اولین چاپ آن در سال 1993 در اختیار متخصصان قرار گرفت. این مرجع کاربردی چگونگی هم‌راستا سازی اهداف پروژه با اهداف سازمان، حفظ حاکمیت، مدیریت عملکرد و فرایند پروژه را تبیین کرده است.

کتاب حاضر چهارمین ویرایش جامع‌ترین اثر در حوزه مدیریت پروژه‌محور است. این اثر را انتشارات مک گروهیل در سال 2014 منتشر کرده است و اولین چاپ آن در سال 1993 در اختیار متخصصان قرار گرفت. این اثر که در طول 20 سال گذشته همگام با تغییرات حوزه مدیریت پروژه به طور کامل بازنگری شده است جدیدترین مبانی علمی و نظری را در اختیار مدیران، پژوهشگران و کارشناسان قرار می‌دهد. این کتاب بر نقش مدیر پروژه‌ای متمرکز است که در محیط پیچیده و با فناوری فزاینده امروزی به بهبود مستمر و ارتقای عملکرد نیاز دارد. این مرجع کاربردی چگونگی همراستا سازی اهداف پروژه با اهداف سازمان، حفظ حاکمیت، مدیریت عملکرد و فرایند پروژه را تبیین کرده است.

 

 دوره مرتبط با کتاب در سایت هم آموز:

           - مدیریت پروژه حرفه ای

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب Handbook of Project-Based Management
شابک 978-600-7677-06-3
تاریخ انتشار بهار 94
تعداد صفحات 528
نویسنده پروفسور رادنی ترنر
مترجم دکتر محمدحسین صبحیه، رضا فلسفی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری