استاندارد مدیریت پورتفولیو (ویرایش سوم)

PMI

سیامک حاجی یخچالی- وحیدرضا یوسفی- سرمد کیانی

شهریور 1392

وضعیت محصول: ناموجود

هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو تشریح راهکارهای مناسب مرتبط با مدیریت پورتفولیو است که مورد پذیرش عام قرار دارند. کاربرد این استاندارد برای همه سازمان‌ها اعم از انتفاعی، غیر انتفاعی و دولتی، است. همچنین این استاندارد برای مدیران طرح، مدیران پروژه و سایر اعضاء تیم پروژه مفید است. این استاندارد بیش از آنکه به عنوان روش‏شناسی به حساب آید یک راهنما است که هر فردی می تواند از روش ها و ابزارهای متفاوتی، برای اجرای فرآیندهایی که در این استاندارد توصیف شده اند، استفاده کند.

هدف استاندارد مدیریت پورتفولیو تشریح راهکارهای مناسب مرتبط با مدیریت پورتفولیو است که مورد پذیرش عام قرار دارند. کاربرد این استاندارد برای همه سازمان‌ها اعم از انتفاعی، غیر انتفاعی و دولتی، است. مخاطبان این استاندارد مدیران ارشد، مدیران پورتفولیو، اعضای دفتر مدیریت پورتفولیو و یا استراتژی، مدیران مالی، مربیان، مشاوران، مدرسین و محققان می‌باشند. همچنین این استاندارد برای مدیران طرح، مدیران پروژه و سایر اعضاء تیم پروژه مفید است.

استاندارد مدیریت پورتفولیو همچنین برای مباحثه، مکاتبه و کاربرد مفاهیم مدیریت پورتفولیو، یک پیکره دانش تخصصی که مخصوص حرفه مدیریت پورتفولیو است، ارائه می دهد.

این استاندارد به نوعی تشریح و مکمل اطلاعاتی است که در ویرایش پنجم پیکره دانش مديريت پروژه (PMBOK)، ویرایش سوم استاندارد مدیریت طرح و ویرایش سوم مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه، آمده است.  این استاندارد بیش از آنکه به عنوان روش‏شناسی به حساب آید یک راهنما است که هر فردی می تواند از روش ها و ابزارهای متفاوتی، برای اجرای فرآیندهایی که در این استاندارد توصیف شده اند، استفاده کند.

 

دوره های مرتبط با کتاب در سایت هم آموز:

- مديريت سبد پروژه ها ( پورتفوليو)

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب خیر
شابک 978-600-6227-71-9
تاریخ انتشار شهریور 1392
تعداد صفحات 256
نویسنده PMI
مترجم سیامک حاجی یخچالی- وحیدرضا یوسفی- سرمد کیانی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری