مدیریت پروژه

جدولی  لیست 

فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- ماری گریس دفی

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۵٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مزدک عبائی، مجید فراهانی، دانیال قطره سامانی،

قیمت: ‎۲۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۳٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI

قیمت: ‎۹٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۸٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
pmi

قیمت: ‎۱۳٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۱٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
آنتونی مرسینو

قیمت: ‎۱۸٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۵٬۷۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
PMI

قیمت: ‎۲۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۷٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
PMI

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
افرن ادواردز، مايك پلملي
‎۱۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
هارولد کرزنر

قیمت: ‎۱۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۵٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
انجمن مديريت پروژه PMI

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۵٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
موسسه بین المللی مدیریت پروژه(pmi)

قیمت: ‎۲۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۲٬۱۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست