021-88342910

مدیریت پروژه

جدولی  لیست 

فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- ماری گریس دفی

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۶٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
پروفسور رادنی ترنر

قیمت: ‎۳۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۷٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مزدک عبائی، مجید فراهانی، دانیال قطره سامانی،

قیمت: ‎۲۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۱٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI

قیمت: ‎۹٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۸٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
pmi

قیمت: ‎۱۳٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲٬۱۵۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
آنتونی مرسینو

قیمت: ‎۱۸٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۶٬۶۵۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
انجمن جهانی سیاست گذاری انرژی های تجدیدپذیر - با پیش گفتار دکتر حمید چیت چیان، وزیر محترم نیرو

قیمت: ‎۳۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۷٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه

قیمت: ‎۴٬۸۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
PMI

قیمت: ‎۲۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۵٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
PMI

قیمت: ‎۲۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۸٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
PMI

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
افرن ادواردز، مايك پلملي

قیمت: ‎۱۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۵٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
هارولد کرزنر

قیمت: ‎۱۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۶٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
مجید فراهانی، امیرحسین خامنه و فریدون فرداد

قیمت: ‎۱۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۴٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
انجمن مديريت پروژه PMI

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۶٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
موسسه بین المللی مدیریت پروژه(pmi)

قیمت: ‎۲۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۳٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست