مدیریت پروژه

جدولی  لیست 

دانشگاه کسب و کار هاروارد- ماری گریس دفی
‎۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
موسسه بین المللی مدیریت پروژه(pmi)
‎۲۶٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI
‎۹٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
آنتونی مرسینو
‎۱۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
افرن ادواردز، مايك پلملي
‎۱۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
انجمن مديريت پروژه PMI
‎۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست