021-88342910

مدیریت پروژه

جدولی  لیست 

دانشگاه کسب و کار هاروارد- ماری گریس دفی
‎۵٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
مزدک عبائی، مجید فراهانی، دانیال قطره سامانی،
‎۲۰٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
انجمن بین المللی مدیریت پروژه PMI
‎۹٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
آنتونی مرسینو
‎۱۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
افرن ادواردز، مايك پلملي
‎۱۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
مجید فراهانی، امیرحسین خامنه و فریدون فرداد
‎۱۶٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
انجمن مديريت پروژه PMI
‎۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
پروفسور رادنی ترنر
‎۳۰٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست