پویایی شناسی سیستم ها-دیدگاه سیستمی

آقای دکتر علینقی مشایخی

بهار 1397

‎۴۰٬۰۰۰ تومان

در نگرش پویا ، برعکس نگرش ایستا، وقایع و رخدادها کانون توجه نیستند، بلکه روندهایی
مورد توجه اند که رخدادها می توانند نمودی از آن روندها در مقطع زمانی خاصی باشند.

تعداد:

در نگرش پویا، به پدیده ها و رخدادها در طول زمان نگاه می شود. تحلیل و فکر انسان در
امتداد زمان فعال می شود. در نگرش پویا زمان یک بعد مهم و حیاتی در تفکر و تحلیل است.
روندها در طی زمان مورد توجه قرار می گیرند. رخدادها در پرتو روندها دیده می شود. رخدادها یا
وقایع به صورت جزئی از روندها بررسی می شوند. در نگرش پویا به زمان گذشته و تحولات گذشته
و ارتباط آن با رخداد موردنظر در زمان حال توجه می شود. درنگرش پویا، نه تنها تفکر در امتداد
زمان از گذشته به حال می آید، بلکه ادامه یافته و حال را به آیند های که می تواند در پیش باشد
متصل می کند.

برای دیدن نشست معرفی کتاب اینجا کلیک کنید.

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب خیر
شابک 978-600-7677-25-4
تاریخ انتشار بهار 1397
تعداد صفحات 364
نویسنده آقای دکتر علینقی مشایخی
مترجم خیر
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری