نقشه استراتژي؛ تبديل دارايي‌هاي نامشهود به پيامدهاي مشهود- چاپ پنجم

دیوید نورتون- رابرت کاپلان

حسین اکبری- مسعود سلطانی- امیر ملکی

زمستان 1390-چاپ پنجم1394

‎۷۶٬۰۰۰ تومان
برنامه‌ريزي استراتژيك و داشتن نگاهي استراتژيك در پيشبرد اهداف سازمان از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. سازمان‌ها در اتخاذ رويكرد استراتژيك با دو چالش اساسی مواجه هستند: اول، تدوين استراتژي‌هاي سازمان و دوم، تحقق و ارزيابي اهداف و برنامه تدوين شده. رويكرد كارت امتيازي متوازن با هدف پاسخگویی به این چالش‏ها توسط رابرت كاپلان و ديويد نورتون در سال 1996 ارايه شد وکارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم اندازه‌گيري عملکرد معرفي شد و تا حدودي نيز در مورد عملياتي کردن استراتژي در چارچوب کارت امتيازي متوازن بحث شد. هدف آن‌ها این بود که نه تنها راه‏حلي براي مسئلة اندازه‌گيري جامع عملکرد سازمان‏ها ارایه دهند، بلکه تبديل برنامه‌هاي استراتژي به برنامه‌هاي عملياتي و مديريت برنامه‌هاي عملياتي و کنترل پيشرفت آن در جهت پياده‌سازي استراتژي را راه‌گشایی کنند.
تعداد:

برنامه‌ريزي استراتژيك و داشتن نگاهي استراتژيك در پيشبرد اهداف سازمان از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. سازمان‌ها در اتخاذ رويكرد استراتژيك با دو چالش اساسی مواجه هستند: اول، تدوين استراتژي‌هاي سازمان و دوم، تحقق و ارزيابي اهداف و برنامه تدوين شده. رويكرد كارت امتيازي متوازن با هدف پاسخگویی به این چالش‏ها توسط رابرت كاپلان و ديويد نورتون در سال 1996 ارايه شد. در آن کتاب، کارت امتيازي متوازن به عنوان يک سيستم اندازه‌گيري عملکرد معرفي شد و تا حدودي نيز در مورد عملياتي کردن استراتژي در چارچوب کارت امتيازي متوازن بحث شد. آموزش کارت امتيازي به عنوان يک سيستم اندازه‌گيري عملکرد، راهي براي عملياتي کردن استراتژي و نيز روشي براي تحليل نقاط قوت و ضعف سازمان‏ها از سال 1376 وارد دروس برنامه‌ريزي استراتژيک در دانشگاه صنعتي شريف شد. با توجه به استقبالي که سازمان‏ها، به خصوص در آمريکا، از چارچوب مزبور نمودند، نويسندگان آن به توسعه ايده‌هاي مطرح شده در کتاب پرداختند و دو کتاب ديگر به رشته تحرير درآوردند. هدف آن‌ها این بود که نه تنها راه‏حلي براي مسئله¬ی اندازه‌گيري جامع عملکرد سازمان‏ها ارایه دهند، بلکه تبديل برنامه‌هاي استراتژي به برنامه‌هاي عملياتي و مديريت برنامه‌هاي عملياتي و کنترل پيشرفت آن در جهت پياده‌سازي استراتژي را راه‌گشایی کنند.

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes
شابک 978-600-9227-53-5
تاریخ انتشار زمستان 1390-چاپ پنجم1394
تعداد صفحات 480
نویسنده دیوید نورتون- رابرت کاپلان
مترجم حسین اکبری- مسعود سلطانی- امیر ملکی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب خیر