مرجع شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان

استیون براگ

محسن قره خانی- حسین صامعی

آبان 1392-چاپ چهارم

‎۳۶٬۰۰۰ تومان
این کتاب برای همه مدیرانی تهیه شده است که می خواهند وضعیت عملکرد واحدهای مختلف شرکت خود را بدانند. در این کتاب علاوه بر شاخص‏های عمومی عملکرد سازمان، شاخص‏های خاص ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف شامل حسابداری، مالی، مهندسی، لجستیک، تولید، بازاریابی و فروش ارایه شده است. شاخص‏های مطرح شده نه تنها بعد مالی سازمان را پوشش می‏دهند، بلکه کارایی، اثربخشی، ظرفیت و سهم بازار شرکت را نیز مورد بررسی قرار می‏دهند.
تعداد:

این کتاب برای همه مدیرانی تهیه شده است که می خواهند وضعیت عملکرد واحدهای مختلف شرکت خود را بدانند. در این کتاب علاوه بر شاخص های عمومی عملکرد سازمان، شاخص های خاص ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف شامل حسابداری، مالی، مهندسی، لجستیک، تولید، بازاریابی و فروش ارایه شده است. شاخص های مطرح شده نه تنها بعد مالی سازمان را پوشش می دهند، بلکه کارایی، اثربخشی، ظرفیت و سهم بازار شرکت را نیز مورد بررسی قرار می دهند. مدیران می توانند با استفاده از این شاخص ها براساس ارزیابی مقدار شاخص در مقاطع زمانی خاص و یا دنبال کردن روند شاخص ها در طول زمان، سکان هدایت شرکتهای خود را در دست گرفته و در مسیر صحیح قرار دهند و در شرایط کسب و کار رقابتی و چالش زای کنونی، اثر تصمیمات راهبردی خود را ارزیابی کرده و تصمیمات مناسب را در زمان مناسب اتخاذ نمایند.

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب Business ratios and formulas : a comprehensive guide
شابک 978-600-6227-69-6
تاریخ انتشار آبان 1392-چاپ چهارم
تعداد صفحات 312
نویسنده استیون براگ
مترجم محسن قره خانی- حسین صامعی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب خیر