مدیریت استراتژیک

جدولی  لیست 

فروش ویژه
مارتین ریوز، نات هانس، جانمجایا سینها،‌

قیمت: ‎۲۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۲۰٬۸۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

قیمت: ‎۲۹٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۴٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دیوید آکر

قیمت: ‎۴۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۸٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
جان پی کاتر

قیمت: ‎۲۳٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۹٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
ریچارد روملت

قیمت: ‎۴۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
اسکات کِلر و کولین پرایس با پیش گفتار گری همل

قیمت: ‎۴۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
ای . جی. لافلی- راجر مارتین

قیمت: ‎۱۳٬۸۰۰ تومان

Special Price ‎۱۱٬۷۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
ریچ هورواث

قیمت: ‎۱۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
ریتا مک گراث

قیمت: ‎۱۳٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
بیل اولت

قیمت: ‎۳۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۹٬۷۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
رابرت ام گرنت

قیمت: ‎۳۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۲٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت

قیمت: ‎۳۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۲٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مجتبی لشکر بلوکی

قیمت: ‎۲۹٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۴٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
آقای دکتر علینقی مشایخی

قیمت: ‎۴۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
لری کیلی، رایان پیکل،برایان کوئین و هلن والترز

قیمت: ‎۴۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۷٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
استیون براگ

قیمت: ‎۲۱٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۸٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست