021-88342910

اقتصاد بانکداری

کنت ماتیوس- جان تامپسون

دکتر علی سرزعیم

تابستان 1392

‎۱۳٬۵۰۰ تومان
اين كتاب مي‌خواهد تا به خوانندگان كمك كند تا رفتار بانك‌ها را درك كرده و با استفاده از ابزارهاي پايه اقتصادي روندهاي كلاني كه در بانكداري داخلي و بين‌المللي جاري است را تحليل كنند
تعداد:

كتابهاي زيادي در رابطه با بانكداري در بازار وجود دارد، حال چرا بايد نويسندگان اين كتاب، كتاب جديدي به اين حجم از كتابهاي موجود اضافه كنند و از آن مهمتر چرا بايد با افزودن كتابي جديد بار جديدي به دانشجويان تحميل كرد؟ كتابهاي موجود بانكداري عموماً حول موضوع مديريت بانكها و به طور خاص مديريت ترازنامه نوشته شده اند. اين كتابها به طور خاص براي دانشجويان رشته مديريت بانكي نوشته مي شوند. دانشجويان اقتصاد معمولاً رفتارها (اعم از رفتار اشخاص يا بنگاهها) را مورد مطالعه قرار مي دهند. به اين شكل كه رفتارها را مقيد به برخي محدوديتها، حداكثر مي كنند . در بازار كتاب موجود، كتابهايي كه بانكداري را در چارچوب رفتارهاي اقتصادي تحليل كند به ندرت يافت ميشود. معدود كتابهايي كه در اين زمينه وجود دارد همگي از تحليل هاي فني پيشرفتهاي استفاده مي كنند كه بيشتر براي دوره هاي عالي رشته اقتصاد مناسب است يا اينكه بررسي مورديها را به نحوي با رفتارهاي اقتصادي تركيب مي كنند كه بيشتر براي برنامههاي امبي اي بانكداري مناسب باشد. تقريباً كتابي وجود ندارد كه در تحليلهاي خود از مطالب اقتصاد خرد آن هم در سطح متوسط استفاده كند و براي برنامه هاي دوره كارشناسي يا دوره هاي تحصيلات تكميلي غيرتخصصي مناسب باشد. اين كتاب ميخواهد تا به خوانندگان كمك كند تا رفتار بانكها را درك كرده و با استفاده از ابزارهاي پايه اقتصادي روندهاي كلاني كه در بانكداري داخلي و بين المللي جاري است را تحليل كنند.

نظر خود را بنویسید

شابک 978-600-6227-64-1
تاریخ انتشار تابستان 1392
تعداد صفحات 312
نویسنده کنت ماتیوس- جان تامپسون
مترجم دکتر علی سرزعیم
رنگی بودن خیر
قطع کتاب خیر