رقص تغییر- چاپ پنجم

پیتر سنگه

حسین اکبری، مسعود سلطانی

وضعیت محصول: ناموجود

رقص تغییر با استناد به تجارب شركت‌هایی كه تغییـــرات پایدار را تجربه كرده‌اند، نشان می‌دهد چگونه تغییر ارزش‌ها، آرزوها و رفتارهای افراد با تغییرات بیرونی فرایندها، استــــراتژی‌ها، فعالیت‌ها و سیستم‌ها تركیب می‌شود. این كتاب با رویكرد سیستمی، به مدیران‌عامل، مدیران عملیاتی، مدیران شبكه و اجرایی و همچنین مشاوران كمك می‌كند تا شیوه تفكر خود را درمورد تغییر، تغییر بدهند. خواندن این كتاب برای تمام كسانی كـــــه می‌خواهند سازمانی پویا و اثربخش داشته باشند، ضروری است.
رقص تغییر با استناد به تجارب شركتهایی كه تغییـــرات پایدار را تجربه كرده اند، نشان می دهد چگونه تغییر ارزشها، آرزوها و رفتارهای افراد با تغییرات بیرونی فرایندها، استــــراتژی ها، فعالیتها و سیستم ها تركیب می شود. این كتاب با رویكرد سیستمی، به مدیران عامل، مدیران عملیاتی، شبكه و اجرایی و همچنین مشاوران كمك می كند تا شیوه تفكر خود را درمورد تغییر، تغییر بدهند. در طبیعت، هیچ رشدی فارغ از تعامل فرایندهای تقویت كننده رشد با فرایندهای محدودكننده آن نیست. رهبران باید به فرایندهای محدودكننده ای كه روند تغییر را كند یا متوقف می كنند، توجه داشته باشند. نویسندگان رقص تغییر چالشها را به ترتیب زمان وقوع به سه دسته طبقه بندی كرده اند: چالشهای آغاز اقدام تغییر كه درهمان بدو آغاز تغییر بروز می كنند و حتی گاهی مانع از اقدام به تغییر می شوند؛ چالشهای پایدار ماندن اقدام تغییر پس از حصول برخی دستاوردها بروز می كنند؛ زمانی كه لازم است دستاوردها و شیوه های جدید انجام كارها پایدار شوند؛ چــالشهای بازطراحی و بازنگری وقتی بروز می كنند كه دستاوردهای تغییر تاحدی پایدار شده اند و نیاز به بازنگری زیربنای سازمان وجود دارد. وقتی رهبــــران سطوح مختلف با چالشها دست و پنجه نرم می كنند،‌به تدریج ماهیت چالش بودن آنها از بین می رود. چالشها جزیی از زندگی می شوند، چالشها افراد متعهد به تغییـــر را حفظ و تقویت و ظرفیتها و درك تازه ای ایجاد می كنند. دینامیك های ایجاد این چالشها و راههای مقابله با آنها به خوبی در رقص تغییر بحث شــــده اند. تاكنون در برنامه های تغییر و یادگیری به فرایندهای رشد پرداخته شده است، اما در این كتاب فرایندهای محدودكننده ای كه اثربخشی فرایندهای رشد را از بین می برند، موردتوجه قـــــرار گرفته است. با خواندن این كتاب ایـــده های تازه برای مقابله با چالشهایی كه در ســــازمان خود با آن روبرو هستید، خواهید یافت. ارجاعات مكرر كتاب به مطالب مرتبط با موضوع و تصاویر حاشیه كه نوع مطالب و مخاطبان آن را مشخص می كند، استفاده از آن را آسان تر و مفیدتر ساخته است. خواندن این كتاب برای تمام كسانی كـــــه می خواهند سازمانی پویا و اثربخش داشته باشند، ضروری است. كن بلانچــارد نویسنده كتاب »مدیر یك دقیقه ای« درباره این كتاب می گوید: »خواندن كتاب رقص تغییر، قطعاً بیش از یك دقیقه طول می كشد. این كتاب برای تمام كسانی كه به دنبال تغییر پایدار در سازمانها هستند، مفید خواهدبود«.

6 آیتم

تا در هر صفحه
کتاب ارزنده ای است نظر دهنده محمدرضا علیزاده
من کتاب رقص تغییر رو تا حالا دو بار خوندم انصافا دیدگاه پیتر سنگه در زمینه تحول فوق العاده آموزنده است. چرا کتابهای بعدی پیتر سنگه را ترجمه نمی کنید (ارسال شده در 1395/2/9)
مقدمه ناشر نظر دهنده # #مجتبي اسدي
كتاب رقص تغيير از جمله كتاب‏هایی است كه با وجود حجم بالاي آن به سبب محتواي بي نظير و جذابش مورد استقبال گسترده مخاطبان قرار گرفته است. در شرايطي اين كتاب براي چهارمين بار منتشر مي‏شود كه در بسياري از دانشگاه‏ها به عنوان مرجع درسي تحول و مديريت تغيير انتخاب شده است و بسياري از مديران سازمان‏ها آن را مطالعه نموده‏اند.
سازمان‌هاي متعددي با ضرورت تغيير مواجه‌اند. رقابت جهاني و تجارت رو به رشد جهاني در شرق و غرب، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، فضايي به شدت ناپايدار براي تمام كسب و كارها ايجاد نموده است. گاهي براي توسعه شايستگي‌هاي سازماني به دنبال تغيير هستيم. گاهي نيز مي‌خواهيم محيط كاري خلاق و بانشاط ايجاد كنيم تا بهترين افراد را جذب يا حفظ نماييم. برخي مواقع نيز تغيير براي بقاي سازمان است. در اغلب شركت‌ها، هر سه موضوع مطرح است. در تمامي سازمان‌ها با چالش تغيير رو‌به‌رو مي‌شويم و اين چالش فقط در كسب و كارها ديده نمي‌شود. مدارس، سازمان‌هاي دولتي و سازمان‌هاي غيردولتي، همگي با تغييرهاي شگرفي مواجه مي‌شوند كه ذي‌نفعان متنوع آنها انتظار مي‌كشند. در گذشته، مديران عامل و هيئت‌هاي مديره با اين مسئله درگير بودند كه چگونه ديگران را در سازمان خود تغيير بدهند؛ اما امروز بيشتر آنها متوجه شده‌اند كه نحوه‌ تفكر و رفتار ايشان بايد تغيير كند.
پيشبرد اكثر الگوها و روش‌هاي نوين مديريتي از جمله مديريت استراتژيك، بازطراحي فرايندها، ايجاد سازمان‌هاي يادگيرنده، مديريت كيفيت فراگير و ... نياز به فراهم شدن فضاي تغيير در سازمان و مديريت كردن فرايند تغيير دارد. آمار بالاي شكست اين طرح‌ها بيش از هر چيز دليل عدم درك و آگاهي مديران اين طرح‌ها از ضرورت‌هاي فرايند تغيير و پويايي‌هاي سازماني مي‌باشد.
كتاب رقص تغيير پيرامون ده چالش عمده تغيير تنظيم شده است. اين ده چالش مجموعه‌اي از نيروهاي محدودكننده‌اند كه در اغلب اقدام‌های تغيير بروز مي‌كنند. هر يك از آنها استراتژي‌هاي رهبري اثربخش يا غيراثربخشي دارند. معمولاً نمي‌توان با كار سخت‌تر بر نيروهاي محدودكننده غلبه كرد. برخورد مناسب، پرداختن به منبع اين نيروهاي محدودكننده است؛ مثلاً به افراد كمك كنيم كه درآمد جديدي ايجاد كنند.رقص تغيير از حركت مداوم ميان انرژي دادن به تغيير و پرداختن به نيروهاي دوگانه‌اي برمي‌خيزد كه تغيير را محدود مي‌كنند.
مهم‌ترين ويژگي كتاب رقص تغيير، نگرش سيستم‌هاي زنده به تغيير است. چالش‌هاي خاص تغيير پايدار از يك سازمان به سازمان ديگر، يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر فرق مي‌كنند. وقتي مديران در زمينه‌هاي فرهنگي جديد و متفاوت با اين ايده‌ها كار مي‌كنند، با چالش‌هاي جديدي براي تغيير پايدار رو‌به‌رو می‌شوند و لازم است که استراتژي‌هاي تازه‌اي براي مقابله با آنها ايجاد نمايند. مطالبی که در این کتاب مطرح شده‌اند، ایده‌های راه‌گشایی هستند که می‌توانند مسیر تغییر را برای سازمان مشخص کنند. (ارسال شده در 1395/2/9)
رقص تغيير نظر دهنده # #دكتر علينقي مشايخي
جهان در حال تغيير و تحول است. سرعت تغيير در روزگار ما بيشتر از هر زمان ديگر در تاريخ زندگي بشر است. سازمان‌ها و جوامع بشري نه تنها براي كسب سرآمدي بلكه براي بقا نيز بايد متناسب با تغييرهاي جهان تغيير كنند. سازمان‌ها و جوامعي كه توان تغيير مناسب را نداشته باشند، نسبت به ساير مجموعه‌هاي مشابه خود ضعيف مي‌شوند يا از بين مي‌روند. ولي تغيير و تحول مناسب در مجموعه‌‌هاي انساني پيچيده است. برخي از ويژگي‌هايي كه موجب پيچيدگي تغيير مي‌شوند عبارتند از :

•تغيير و تحول فرايندي ديناميك است و اتفاقي يكباره نيست. درك و كنترل پديده‌هاي ديناميكي مشكل است. پديده‌هاي ديناميكي ناشي از تعامل متقابل عوامل مختلف هستند. درك ماهيت تكامل مزبور و پيامدهاي آن امري پيچيده است.
•به علت پيچيدگي مزبور، تشخيص جهت مناسب تغيير كار ساده‌اي نيست. سازمان‌ها و جوامع انساني ممكن است در پاسخ به تحولات محيطي، تغيير و تحولي را آغاز و حمايت نمايند كه ثمربخش نبوده و حتي در صورت موفقيت منجر به ضعف و نابودي مجموعه شود. بنابراين تشخيص تغيير مناسب و فعاليت در جهت ايجاد آن نيز چالش بزرگي است كه به سادگي به دست نمي‌آيند. چه بسا مجموعه‌هايي كه به خاطر تشخيص اشتباه نابود شده‌اند.
•تغيير در سازمان‌ها و جوامع انساني كاري جمعي و گروهي است. هم¬فكر و همراه كردن افراد در يك حركت جمعي، به طوري كه هر يك از آنها از صميم قلب در جهت هدف‌ها و خواسته‌هاي گروه فعاليت نمايد، كار ساده‌اي نيست. در بسياري از مواقع نه تنها افراد با تغيير و تحول همراهي نمي‌كنند، بلكه در مقابل آن مقاومت نيز مي‌نمايند و با مقاومت و مخالفت خود تغيير را با شكست مواجه مي‌نمايند.
•تغيير، تلاش و انرژي زيادي را از پيش‌قراولان مي‌طلبد. تلاش و زحمت زياد در جهت تغيير، افراد را خسته و متوقف مي¬نمايد. حفظ سطح انرژي لازم در فرايند تغيير و راه‌هاي افزايش آن، يكي از چالش‌هاي مهم تغيير موفق است. پشتكار براي حفظ سطح انرژي کفايت نمي¬کند، بايد ساز و كارهاي توليد انرژي براي تقويت موتور تغيير را شناخت و به كار انداخت.

ولي با وجود مشكلات مزبور، تغيير در جهت صحيح براي بقا و پيشرفت ضروري است. مجموعه‌‌هايي كه بتوانند تغييرات مناسب را كشف كنند و فرا بگيرند و آن را در خود به وجود بياورند، موفق و پيش¬رونده‌اند. توانايي يادگيري و كشف تغييرات مناسب و پياده‌سازي آن، قابليت مهمي است كه براي سرآمدي در دنياي متحول امروزي بسيار كليدي است. در واقع قابليت يادگيري و ايجاد تغيير مناسب، كليدي‌ترين قابليتي است كه يک مجموعه انساني در دنياي رقابتي امروز مي‌تواند داشته باشد.
كتاب حاضر در جهت توسعه اين قابليت رقابتي كليدي و ممتاز است. پيتر سنگه تفكر سيستمي را در كنار دستاوردهاي علمي ديگر قرار داده و با تدوين و ارايه پنج مهارت كليدي، مكتبي جديد و كاربردي در حوزه يادگيري جمعي و سازماني گشوده است. وي دستاورد خود را در اين زمينه، در سال 1990 در كتاب پنجمين فرمان ارايه داد. كتاب مزبور در دهه 1990 يکي از پرفروش‌ترين كتاب‌هاي مديريت بوده است. در پي انتشار پنجمين فرمان، پيتر سنگه با كمك تعدادي از شركت‌هاي بزرگ آمريكايي نظير AT&T، فورد و IBM، مركز يادگيري سازماني را در MIT پايه‌گذاري كرد. در مركز مزبور طي كارگاه‌هاي آموزشي، مفاهيم و روش‌هاي يادگيري سازماني به طور وسيعي به كارشناسان و مديران سازمان‌هاي مختلف ارايه گرديد. تجربيات زيادي از کاربست مهارت‌هاي مزبور در سازمان‌هاي صنعتي و خدماتي آمريكا به دست آمد. مركز مزبور نيز به جامعه يادگيري سازماني(SOL) تبديل شد. اكنون جامعه مذكور در بسياري از كشورهاي دنيا شعبه دارد و شبكه بزرگي از افراد و سازمان‌هايي را كه از اصول يادگيري سازماني پيروي مي‌كنند، گردهم آورده است.
سنگه و همكارانش در كتاب رقص تغيير تجربه سال‌هاي دهه 1990 ميلادي را با تأكيد بر كاربرد مفاهيم و نظريه‌هاي سازمان‌هاي يادگيرنده ارايه داده‌اند. ترجمه اين كتاب نتايج مزبور را در اختيار علاقه¬مندان مديريت تغيير و تحول در ايران قرار مي‌دهد. با انتشار اين كتاب و افزايش تعداد مديران، كارشناسان و سازمان‌هاي علاقه¬مند به مقوله سازمان‌هاي يادگيرنده و مديريت تحول، زمان آن رسيده است كه شاخه ايراني جامعه يادگيري سازماني به وجود آيد. در اين جامعه، محققان، مشاوران، مديران و مجريان با كمك همديگر دانش، مهارت و تجربه خود را در زمينه سازمان‌هاي يادگيرنده و تحول سازماني ارتقا مي‌دهند.
در پايان لازم است به سهم خود از کساني كه در ترجمه اين كتاب زحماتي را متقبل شدند، تشكر نماييم؛ مهندس حميدرضا حسيني آشتياني پيش¬نويس ترجمه چند فصل را خواند و راهنمايي¬هاي ارزنده¬اي براي بهبود آن داد. دکتر امير البدوي در انتخاب برخي معادل¬هاي فارسي با ما همکاري داشتند. مهندس مجتبي اسدي، مهندس حميد اسلاميان و مهندس مهدي کيامهر از گروه پژوهشي صنعتي آريانا در تمامي مراحل انجام کار همراه گروه بودند. اميدوارم كه دانشجويان، كارشناسان، مديران، محققان و اساتيد رشته مديريت نيز با بهره‌گيري از اين كتاب و منابع معرفي شده در آن، حركت تازه و گسترده‌اي را در تعميق و ترويج دانش و كاربرد سازمان‌هاي يادگيرنده در ايران آغاز نمايند.


(ارسال شده در 1395/2/9)
نظر دهنده جراح
منم با نظر دوستمون موافقم که کتابهای بعدی پیتر سنگه رو ترجمه کنید.باتشکر (ارسال شده در 1395/2/9)
نظر دهنده mir hamed
خوندن این کتاب رو به تمام دوستان مهندس صنایع و یا مدیریت توصیه می کنم (ارسال شده در 1395/2/9)
نظر دهنده mir hamed
کسانی که در پست های مدیریت هستند فصل های این کتاب رو با پوست خودشون لمس خواهند کرد (ارسال شده در 1395/2/9)

6 آیتم

تا در هر صفحه

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب The Dance of Change
شابک 9786009172108
تاریخ انتشار خیر
تعداد صفحات 675
نویسنده پیتر سنگه
مترجم حسین اکبری، مسعود سلطانی
رنگی بودن بله
قطع کتاب وزیری