021-88342910

رهبری و تحول

جدولی  لیست 

فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز والدروپ- تیموتی باتلر

قیمت: ‎۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
پیتر سنگه

قیمت: ‎۳۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۶٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
کریستینا آزبورن

قیمت: ‎۱۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مایکل بنولی یل، وی هوآ

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
مایک بورن، پیپا بورن

قیمت: ‎۱۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۲٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
جیمز اُرورک

قیمت: ‎۱۲٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
ایلین پینکاس

قیمت: ‎۱۲٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۰٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
لیندا فِرِل، اُ. سی. فِرِل

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
سایمون سینک

قیمت: ‎۳۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۵٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
نسیم نیکلاس طالب

قیمت: ‎۲۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۲٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
اسکات کِلر و کولین پرایس با پیش گفتار گری همل

قیمت: ‎۱۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۳٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- چاک کرمر

قیمت: ‎۵٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- سوزان آلوی

قیمت: ‎۴٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۳٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- لیندا هیل

قیمت: ‎۵٬۵۰۰ تومان

Special Price ‎۴٬۵۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه

قیمت: ‎۸۰٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۶۴٬۰۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست