رهبری و تحول

جدولی  لیست 

سایمون سینک
‎۶۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
اسکات کِلر و کولین پرایس با پیش گفتار گری همل
‎۶۸٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
مایکل بانگی استانیر
‎۵۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
جان سی.مکسوِل
‎۴۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
برنارد راث
‎۴۶٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
نسیم نیکلاس طالب
‎۴۳٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
جیمز اُرورک
‎۲۹٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست