بازاریابی

جدولی  لیست 

دیوید آکر
‎۴۵٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دبلیو.چان کیم، رنه مابورنیا
‎۶۸٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
فیلیپ کاتلر، ایوان ستیاوان، هرماوان کارتاجایا
‎۲۸٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا
‎۲۹٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت
‎۶۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
برادران هث
‎۴۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز.ال.هسکت
‎۷٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشگاه کسب و کار هاروارد- فیلیپ کاتلر
‎۱۱٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
آلن دیب
‎۵۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست