021-88342910

بازاریابی

جدولی  لیست 

دیوید آکر
‎۳۲٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
فیلیپ کاتلر،هرماوان کارتاجایا،ایوان ستیاوان
‎۱۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشگاه کسب و کار هاروارد- فیلیپ کاتلر
‎۵٬۵۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز.ال.هسکت
‎۵٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
تارن کانا- کریشنا پالپو- ریچارد بولاک
‎۱۱٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
برادران هث
‎۲۶٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت
‎۳۳٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا
‎۲۴٬۰۰۰ تومان
افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست