بازاریابی

جدولی  لیست 

فروش ویژه
دیوید آکر

قیمت: ‎۴۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۸٬۲۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
فیلیپ کاتلر،هرماوان کارتاجایا،ایوان ستیاوان

قیمت: ‎۱۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۱۱٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- فیلیپ کاتلر

قیمت: ‎۱۱٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۹٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دانشگاه کسب و کار هاروارد- جیمز.ال.هسکت

قیمت: ‎۷٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۵٬۹۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
تارن کانا- کریشنا پالپو- ریچارد بولاک

قیمت: ‎۲۴٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۰٬۴۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
برادران هث

قیمت: ‎۳۶٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۰٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
بیل اولت

قیمت: ‎۳۵٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۹٬۷۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
الکساندر اوستروالدر، ایو پیگنیور، گرگ برنارد، آلن اسمیت

قیمت: ‎۳۸٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۳۲٬۳۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها
فروش ویژه
دبلیو چان کیم، رنه مابورنیا

قیمت: ‎۲۹٬۰۰۰ تومان

Special Price ‎۲۴٬۶۰۰ تومان

افزودن به علاقه مندی ها

جدولی  لیست