مرجع کاربردی مدیریت تعمیرات اساسی

تام لناهان

علی زواشکیانی، امیر ملک نیازی، محسن ربیعی

بهار96

وضعیت محصول: ناموجود

در صنعت نگهداشت از واژه«تعمیرات اساسی» برای اشاره به وضعیت های مختلفی استفاده میشود که در زبان انگلیسی برای آنها واژه های مختلفی وجود دارد. در اینجا تصمیم گرفتیم تعمیرات اساسی را برای Overhaul استفاده کنیم و بازگردانی را برای turnaround. حالا فرق این دو چیست؟ این است که تعمیرات اساسی بر روی تجهیز انجام می شود و بخشی از بازگزدانی پروژه ای است که در سطح کارخانه انجام میشود و بخش های متعددی را دربر میگیرد.

در صنعت نگهداشت از واژه«تعمیرات اساسی» برای اشاره به وضعیت های مختلفی استفاده میشود که در زبان انگلیسی برای آنها واژه های مختلفی وجود دارد. در اینجا تصمیم گرفتیم تعمیرات اساسی را برای Overhaul استفاده کنیم و بازگردانی را برای turnaround. حالا فرق این دو چیست؟ این است که تعمیرات اساسی بر روی تجهیز انجام می شود و بخشی از بازگزدانی پروژه ای است که در سطح کارخانه انجام میشود و بخش های متعددی را دربر میگیرد،از جمله توقف کارخانه، تعمیرات اساسی تجهیزات، و راه اندازی مجدد کارخانه. واژه بازگردانی در صنعت حمل و نقل دریایی و به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقابل salvage و به معنای «عملیات نجات کشتی در معرض خطر و تجهیزات و کالای آن در قبال دریافت پاداش» استفاده می شود. حال کافیست کلمۀ «کشتی» را با کلمۀ «کارخانه» جایگزین کنید و می بینید که به تعریفی از بازگزدانی در صنعت نگهداشت رسیده اید! در بازگردانی کارخانه نیز دقیقاً همیین اتفاق می افتد: پروژه ای برای بهبود کارخانه ای فرسوده و آسیب دیده تعریف می شود و سپس گروهی از افراد به صورت ضربتی فعالیت هایی مشخص را روی تجهیزات کارخانه  انجام می دهند تا قابلیت اطمینان کارخانه را افزایش دهند. 

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب Turnaround, Shutdown and Outage Management
شابک 9786007644353
تاریخ انتشار بهار96
تعداد صفحات 303
نویسنده تام لناهان
مترجم علی زواشکیانی، امیر ملک نیازی، محسن ربیعی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری