مدیریت انبار و قطعات یدکی

علی زواشکیانی،‌ رضا آزادگان و محسن ربیعی

بهار 1394

وضعیت محصول: ناموجود

برای برخورداری از برنامۀ نگهداشتی کامل و جامع، سطح دسترسی به قطعات یدکی در یک بازۀ زمانی مشخص بسیار ضروری است. این قطعات جهت پشتیبانی از کارکردهای تجهیزات مهم و حیاتی، مشخص و مدیریت می‌شوند. فقدان قطعات یدکی حیاتی و مهم در زمان تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا برنامه‌ریزی‌نشده، ضربۀ بزرگی به شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) خواهد زد. در نگهداشت موفق، قطعات یدکی در زمان و مکانی که ادامۀ عملکرد تجهیز به آن نیازمند است، در دسترس هستند.

برای برخورداری از برنامۀ نگهداشتی کامل و جامع، سطح دسترسی به قطعات یدکی در یک بازۀ زمانی مشخص بسیار ضروری است. این قطعات جهت پشتیبانی از کارکردهای تجهیزات مهم و حیاتی، مشخص و مدیریت می‌شوند. فقدان قطعات یدکی حیاتی و مهم در زمان تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده یا برنامه‌ریزی‌نشده، ضربۀ بزرگی به شاخص اثربخشی کلی تجهیزات (OEE) خواهد زد. در نگهداشت موفق، قطعات یدکی در زمان و مکانی که ادامۀ عملکرد تجهیز به آن نیازمند است، در دسترس هستند.

 

 دوره مرتبط با کتاب در سایت هم آموز:

             - مدیریت تعارضات سازمانی

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب خیر
شابک 978-600-7677-09-4
تاریخ انتشار بهار 1394
تعداد صفحات 352
نویسنده علی زواشکیانی،‌ رضا آزادگان و محسن ربیعی
مترجم خیر
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری