استاندارد مدیریت طرح (ویرایش سوم)

PMI

سیامک حاجی یخچالی- سرمد کیانی-وحیدرضا یوسفی

ویرایش سوم، شهریور 1392

وضعیت محصول: ناموجود

کتاب حاضر، ویرایش سوم از استاندارد مدیریت طرح می باشد که آخرین تغییرات و اصلاحات مربوط به مفاهیم این حوزه تخصصی را جهت مدیریت مناسب طرح ها و دستیابی به اهداف و منافع سازمانی منعکس نموده است. مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تامین شده و همچنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک‏تک اجزای طرح قابل دستیابی نیست. مدیریت طرح، همسو نمودن چندین جزء را برای دستیابی به اهداف طرح در بر می گیرد و این امکان را برای طرح فراهم می کند تا هزینه، زمان و تلاشی بهینه یا یکپارچه داشته باشد. . این استاندارد بیان می دارد که چگونه استراتژی سازمانی پایه ای برای مدیریت طرح و پورتفولیو ایجاد می نماید.

کتاب حاضر، ویرایش سوم از استاندارد مدیریت طرح می باشد که آخرین تغییرات و اصلاحات مربوط به مفاهیم این حوزه تخصصی را جهت مدیریت مناسب طرح ها و دستیابی به اهداف و منافع سازمانی منعکس نموده است. مدیریت طرح، کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در یک طرح است تا نیازها و الزامات طرح تامین شده و همچنین منافع و کنترلی حاصل شود که از طریق مدیریت تک‏تک اجزای طرح قابل دستیابی نیست. مدیریت طرح، همسو نمودن چندین جزء را برای دستیابی به اهداف طرح در بر می گیرد و این امکان را برای طرح فراهم می کند تا هزینه، زمان و تلاشی بهینه یا یکپارچه داشته باشد. .اجزای تشکیل‏دهنده طرح از طریق یک پیامد مشترک یا تحویل مجموعه ای از منافع، با یکدیگر مرتبط می شوند که اغلب اهمیت استراتژیکی برای سازمان حامی طرح دارد. این استاندارد بیان می دارد که چگونه استراتژی سازمانی پایه ای برای مدیریت طرح و پورتفولیو ایجاد می نماید. استاندارد، اطلاعاتی را در خصوص مدیریت طرح ارائه می دهد که عموماً به عنوان “راهکار مناسب" در بیشتر طرح ها و زمان ها شناخته می شود یا به بیان دیگر مورد "پذیرش عام" قرار می گیرد.

نظر خود را بنویسید

نام اصلی کتاب خیر
شابک 978-600-6227-72-6
تاریخ انتشار ویرایش سوم، شهریور 1392
تعداد صفحات 216
نویسنده PMI
مترجم سیامک حاجی یخچالی- سرمد کیانی-وحیدرضا یوسفی
رنگی بودن خیر
قطع کتاب وزیری