5 دقیقه از کتاب

معمولا وقتی در کتاب فروشی کتابی توجه ما را به خود جلب می کند، می ایستیم، آنرابرداشته و پشت جلد آنرا نگاه میکنیم.
فهرست را بررسی کرده و چند صفحه ای ورق می زنیم تا مطمئن شویم همان کتابی است که می خواهیم.
حالا در وب سایت هم می توانید با دانلود خلاصه و فهرست هر کتاب  5 دقیقه ای کتاب را ورق بزنید و ... 

تازه های کتاب
بسته پیشنهادی و تخفیفات
 
در لابه لای ورق های کتاب
حد و مرز خود را رعایت نکنید
معمولاً در جواب صحبت‌هایی که متناقض با نظر ما هستند، از عبارت «تو مرا نمی‌ش
نوآفرینی و دیگر هیچ
به قلم مارال مختارزاده
آرياناقلم در اينستاگرام

کتابنامه